Europos Tarybos vietos ir regionų valdžių kongreso monitoringo komiteto posėdis

Pradinis puslapis  »  2018 METŲ RENGINIAI  »  Europos Tarybos vietos ir regionų valdžių kongreso monitoringo komiteto posėdis
2018/01/24

Akimirka iš susitikimo su Europos Tarybos vietos ir regionų valdžių kongreso monitoringo komiteto atstovais – Vietos valdžios rūmų ir monitoringo komiteto pirmininku Atur Torres Pereira; regioninės demokratijos pranešėju, regionų rūmų ir monitoringo komiteto nariu Sigurdur Bjorn Blondal bei sekretoriato nariais. Buvo apsikeista nuomonėmis dėl vietos demokratijos bei regioninės politikos klausimų, jų kompetencijų tobulinimo, pilietinės visuomenės įtraukimo į vietos reikalų tvarkymą, gyventojų dalyvavimo renkant seniūnijų atstovus – taip sumažinant korupcijos lygį. Džiugu, kad nuo paskutinio Europos Tarybos vizito 2012 m. buvo ženkliai pasistūmėta į priekį vietos bei regioninės politikos srityje. Ir toliau nuolatinis dėmesys bus skiriamas stiprinant vietos savivaldos sistemą bei plečiant regionų plėtros tarybų kompetencijas.