Varnų puota nežada nieko gero… 2014-10-28

Pradinis puslapis  »  Naujienos  »  Darbas Apygardoje  »  Varnų puota nežada nieko gero…
2014/10/28

ŠiukšlynasSpalio 24 dienos popietę, važiuodamas pro atliekų tvarkymo bendrovės „Ecoservice” aikštelę, esančią Gariūnų g. 71, Vilniuje, pamačiau, kad atliekų rūšiavimo punkte sukauptų atliekų kiekis po atviru dangumi prilygsta trijų aukštų namui. Sustojęs, pajutau ir nuo šiukšlių kalno sklindantį nemalonų kvapą. Šimtai, gal net tūkstančiai varnų, kirų ir kitų paukščių ne tik tampė šiukšles, mėtydami jas už aikštelės ribų, bet ir kėlė didžiausią triukšmą. Prisiminiau gyvosios gamtos žinovo žodžius, kad šių paukščių nedomina popieriaus atliekos, o tik maisto likučiai… Aplinkoje paskleistos tokios atliekos didina įvairių ligų ir epidemijų kilimo tikimybę. Kyla klausimas: gal šioje teritorijoje yra laidojamos maisto atliekos?

Akivaizdu, kad didžiausia atliekų tvarkymo bendrovė Lietuvoje, palaikanti švarą ir Vilniuje, sukaupė minėtoje aikštelėje gerokai daugiau atliekų, nei leidžia išduoti leidimai. Tai akivaizdi oro tarša, galimas poveikis žmonių sveikatai ir atliekų, tinkamų perdirbti, sandėliavimo tvarkos pažeidimas.

Pagal galiojančius Lietuvos ir Europos Sąjungos teisės aktus, pagrindinis reikalavimas sąvartynams, kompostavimo aikštelėmis, rūšiavimo ir utilizavimo centrams – atliekas laikyti taip, kad jos nekeltų neigiamo poveikio žmonių sveikatai ir aplinkai.

Ne vieną kartą, Lazdynų bendruomenės ir darbuotojų, dirbančių Gariūnuose prašymu, raštu kreipiausi į Aplinkos ministeriją ir jai pavaldžias įstaigas dėl nemalonių kvapų, sklindančių iš minėtos stambiagabaričių atliekų aikštelės, tačiau dažniausiai gaudavau tik formalius atsakymus, kad atlikus patikrinimą, nebuvo nustatyta pažeidimų atliekų tvarkymo srityje. Vienintelį kartą buvau informuotas, kad atliekas tvarkanti bendrovė buvo įpareigota modernizuoti atliekų tvarkymo technologinius procesus ir sumažinti poveikį aplinkai. Rezultatas – paaukštinta atliekų aikštelės tvora ir užtiesta žaliu tinklu. Ar tai ir yra pakankamas visų įpareigojimų įvykdymas? Vargu. Aplinkosauginiu požiūriu padėtis už žaliu tinklu „padabintos“ tvoros yra gerokai blogesnė nei buvo praeitais metais ar šių metų pradžioje, o visą pastarąjį mėnesį nesikeitė ir buvo tokia, kokią pamačiau spalio 24 d. popietę.Paukščiai

Spalio 27 d. gautame rašte iš Valstybinės aplinkos apsaugos tarnybos, rašoma, kad „Šiai dienai įvykdytos Plane numatytos priemonės: mišrios komunalinės atliekos iškraunamos ir saugomos gatavos produkcijos sandėlyje, o ne lauke,<…>“. Tai melas. Vaizdas minėtoje aikštelėje spalio 28 d. nepasikeitęs – begalės paukščių, sklindantis nemalonus kvapas, atliekos kaupiamos po atviru dangumi, pilna šiukšlių aikštelės teritorijoje ir šalia jos. Ką veikia Vilniaus miesto savivaldybė, kuri turi tai kontroliuoti ir bausti pažeidėjus?

Esu pasipiktinęs Aplinkos ministerijos neveiksnumu sprendžiant šią aktualią problemą ir nepateisinu atsakomybės dėl sprendimo priėmimo perkėlimo Aplinkos apsaugos agentūrai, Regioniniam aplinkos apsaugos departamentui ar Valstybinei aplinkos apsaugos tarnybai.

Ši situacija nežada nieko gero – galimos baudos Lietuvai už Europos Sąjungos direktyvose įtvirtintų nuostatų atliekų tvarkymo srityje nevykdymą, kyla pavojaus žmonių sveikatai ir grėsmė Vilniui būti užterštam virusologine, bakteriologine, chemine tarša.

Algis Strelčiūnas