Tautinė diskriminacija Vilniaus mokyklose 2014-04-09

Pradinis puslapis  »  Naujienos  »  Tautinė diskriminacija Vilniaus mokyklose
2014/04/09

2014 m. balandžio 8 d. Lietuvos Respublikos Seimo nariai Algis Strelčiūnas, Algirdas Patackas, Rytas Kupčinskas ir Aurelija Stancikienė kreipėsi į Lietuvos Respublikos Lygių galimybių kontrolierę Editą Žiobienę ir Vilniaus miesto savivaldybės merą Artūrą Zuoką dėl galimos tautinės diskriminacijos Vilniaus mokyklose išaiškinimo.

Į Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros bei Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetus kreipėsi Vilniaus Antakalnio progimnazijos tėvų bendruomenė, prašanti nediskriminaciniais principais paskirstyti mokymo reikmėms reikalingas patalpas lietuviškoje Vilniaus Antakalnio progimnazijoje ir Vilniaus Joachimo Levelelio vidurinėje mokykloje, kur mokymas vyksta rusų ir lenkų kalbomis. Kreipimęsi, adresuotame ir Vilniaus miesto savivaldybės merui bei tarybos nariams, konstatuojami faktai, liudijantys, jog bendros buvusios Antakalnio gimnazijos patalpos po 2012 m. pradėto reorganizavimo padalintos tarp dviejų mokyklų sudarant nelygias mokymosi galimybes.

Vilniaus Antakalnio progimnazija, kurioje mokosi 782 mokiniai, neturi sporto salės, aktų salės, technologijų, gamtos mokslų, informacinių technologijų ir kitų dalykų mokymui būtinų kabinetų, trūksta klasių mokinių ugdymui. Mokykla dėl patalpose esančių sąlygų neatitinka Švietimo aprūpinimo standartuose nustatytų reikalavimų, konkrečiai, Lietuvos higienos normos HN 21:2011. Progimnazijos mokiniai priversti mokytis trijuose skirtinguose korpusuose, visais metų laikais tarp pamokų vaikščioti iš vieno pastato į kitą, kas apsunkina ir mokinių saugumo užtikrinimą. Patalpų trūkumas neleidžia progimnazijoje sudaryti priešmokyklinių grupių, kam yra išreikštas tėvų poreikis.

Joachimo Levelelio mokykla veikia dviem adresais – Minties g. 3 ir Antakalnio g. 33. Patalpose mokosi 420 mokinių, įskaitant ir priešmokyklines grupes. Mokymosi sąlygų skirtumą objektyviai atspindi mokinių skaičiaus ir bendro mokyklos patalpų ploto santykis: Antakalnio progimnazijoje jis siekia vos 2,3 m2 vienam mokiniui, tuo tarpu Joachimo Levelelio mokykloje yra 28,47 m2 vienam mokiniui. Mokyklos pastate Minties g. 3 yra visos būtinos mokymo procesui patalpos, todėl reikalaujama svarstyti Joachimo Levelelio mokyklos perkėlimą į šiuo adresu, visas patalpas Antakalnio g. 33 pastate perleidžiant Antakalnio progimnazijai.

Šiuo metu Vilniaus Antakalnio gimnazija ir Joachimo Levelelio vidurinė mokykla leidžia progimnazijai naudotis reikiamomis patalpomis, nes turi po dvi sporto ir aktų sales bei kabinetus su specializuota įranga, tačiau tai laikinas sprendimas, nepatenkinantis visų mokyklos poreikių.

Prašome ištirti drastiškai besiskiriančias lietuviškos Antakalnio progimnazijos ir rusų-lenkų Joachimo Levelelio vidurinės mokyklos mokymosi sąlygas bei pateikti išvadas, ar esama tvarka nepažeidžia Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymo reikalavimo, švietimo įstaigoms užtikrinti vienodas sąlygas asmenims nepaisant jų […] tautybės, kalbos ar etninės priklausomybės (Lygių galimybių įstatymo 6 straipsnio 1 dalis).

 

Seimo nariai:

 

Algirdas Patackas

Rytas Kupčinskas

Aurelija Stancikienė

Algis Strelčiūnas