Valdantieji priešinasi vietos savivaldai 2014-11-20

Pradinis puslapis  »  Naujienos  »  Valdantieji priešinasi vietos savivaldai
2014/11/20

Šiandien Seimo valdantieji pasirengę sugriauti demokratijos pagrindus ir grįžti prie centralizuoto valdymo. Seime bus teikiamas įstatymo projektas, kuriuo siūloma leisti savivaldybių taryboms pačioms apsispręsti ar reikia savivaldybės teritorijoje sudaryti seniūnaitijas.

Jei šiam projektui būtų pritarta, kiltų klausimas – o ką daryti daugiau nei 3 tūkst. seniūnaičių, kurie jau išrinkti, įsilieję į bendruomenių veiklą, naudojasi jiems suteiktomis teisėmis yra aktyvūs ir veiklūs? Šie žmonės nebegali būti užtikrinti, kad nebus panaikinta jų seniūnaitija ir jų pareigos. Ką daryti žmonėms, kurie rinko savo atstovus, su viltimi, kad per juos gali daugiau prisidėti prie jiems svarbių vietos reikalų sprendimo?

20140619_161948Pagal Vietos savivaldos įstatymą seniūnaičiai dalyvauja seniūno rinkimuose, seniūnas seniūnaičių sueigai tekia svarstyti seniūnijos strateginės plėtros planus ir metinę ataskaitą. Taip pat, pagal Vietos bendruomenių savivaldos 2013-2015 m. programą numatyta, kad į Vietos bendruomenių tarybas įeina seniūnaičiai. Taigi, seniūnaičiai jau įtraukti į sistemą, kuri veikia.

Šiandien teikiamame projekte rašoma, kad „savivaldybės tarybai turi būti palikta laisvė pačiai spręsti, kaip geriau ir veiksmingiau organizuoti savivaldybei priskirtų funkcijų įgyvendinimą“. Šiuo atveju ne visiems gyventojams sudaromos lygios sąlygos dalyvauti savivaldoje.

„Seniūnaičių veiklą – gyventojų (bendruomenės) atstovavimą vietos savivaldos sistemoje visiškai gali atlikti įkurtos ir veikiančios vietos bendruomenių tarybos, savo veiklą vykdančios visuomeniniais pagrindais“, tačiau seniūnaičiai taip pat veikia visuomeniniais pagrindais. Vietos savivaldos įstatyme yra numatyta, kad seniūnaičiams taryba gali skirti apmokėjimą už jų kanceliarines, transporto išlaidas ir pan. – tai didina jų veiklos efektyvumą, lyginant su bendruomenių narių. Be to, ne visur veikia ir yra aktyvios vietos bendruomenės.

Projekte teigiama, kad nustačius teisę, o ne pareigą steigti seniūnaitijas „bus užtikrinta teisės sistemos vidinė darna“. Atitinkamai galima teigti, kad teisinės sistemos vidinė darna bus lygiai taip pat užtikrinta, jei visoje Lietuvoje bus vienodas administracinis suskirstymas ir Vietos savivaldos įstatymo įgyvendinimas. Žinoma, jei seniūnaičiai bus išrinkti visoje šalies teritorijoje. Šiandien seniūnaičiai neišrinkti tik Alytaus mieste.

Kaip bus įgyvendinamos šios Vietos savivaldos įstatymo ir kitų įstatymų nuostatos jei bus panaikintos seniūnaitijos?

                      Nepamirškime, kad seniūnaitis yra gyventojų išrinktas atstovas. Todėl argumentas, kad seniūnaičių nereikia rinkti ten, kur nėra seniūnijų, yra neteisingas ir ydingas.