VVSK susitikimas su Lenkijos delegacija 2017-06-14

Pradinis puslapis  »  2017 METŲ RENGINIAI  »  VVSK susitikimas su Lenkijos delegacija
2017/06/15

2017-06-14, VVSK susitikimas su Lenkijos delegacija

Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto (VVSK) nariai šiandien, birželio 14 d., susitiko su Lenkijos Respublikos Seimo Vietos savivaldos ir regioninės politikos komiteto delegacija, vadovaujama komiteto pirmininko Andžejaus Maciejevskio (Andrzej Maciejewski).

Per susitikimą daugiausia dėmesio buvo skirta regioninės politikos tobulinimo, Europos Sąjungos fondų lėšų panaudojimo regionų plėtrai klausimams. Diskusijoje išryškėjo, kad Lenkijoje, kaip ir Lietuvoje, šiuo metu daugiausiai dėmesio regioninės politikos srityje reikalauja siekis užtikrinti subalansuotą regionų plėtrą, kuri leistų sumažinti socialinius

ekonominius skirtumus tarp regionų, nes ankstesnių laikotarpių ES finansinės paramos naudojimas tik padidino miestų atotrūkį nuo mažų miestelių ir kaimiškųjų teritorijų.

 

Matydami daug panašių spręstinų klausimų ir siekdami nuolat dalintis valstybės valdymo reformų patirtimi ir gerąja praktika, Lenkijos ir Lietuvos parlamentų komitetų atstovai sutarė bendradarbiavimą ir toliau plėtoti.

2017-06-14, VVSK susitikimas su Lenkijos delegacija

Delegacija VVSK kvietimu Lietuvoje lankėsi birželio 11–14 d. Vizito metu vyko susitikimai su Seimo Pirmininku, Tarpparlamentinių ryšių su Lenkijos Respublika grupės nariais, Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos atstovais. Delegacija taip pat susitiko su regioninę politiką kuruojančiu vidaus reikalų viceministru ir lankėsi Druskininkų ir Vilniaus miesto savivaldybėse  bei dalyvavo minėjime, skirtame Gedulo ir vilties bei Okupacijos ir genocido dienoms atminti.

 

 

2017-06-14, VVSK susitikimas su Lenkijos delegacija

 

Parengė

VVSK biuro patarėja

Jurgita Marcinkutė, tel. (8 5) 239 6804, el. p. jurgita.marcinkute@lrs.lt