Algis Strelčiūnas „Po pateikimo Seime pritarta siūlymui seniūnijas steigti visose savivaldybėse“

Šiandien Seimo narys Algis Strelčiūnas pristatė Vietos savivaldos įstatymo pakeitimo projektą, kuriuo siūloma, kad visose savivaldybėse seniūnijų steigimas būtų privalomas, suteikiant teisę apsispręsti dėl seniūnijos formos – savivaldybės administracijos filialo arba biudžetinės įstaigos.

„Siūlomi įstatymo pakeitimai padidintų gyventojų pasitikėjimą vietos valdžia ir suteiktų galimybes visų savivaldybių gyventojams iškilusius klausimus spręsti tiesiogiai bendraujant su seniūnu, kuris geriausiai žino tos konkrečios vietovės problemas ir gali operatyviai reaguoti ir priimti sprendimą. Seniūnijų steigimas yra paslaugos priartinimas prie gyventojų. Seniūnas gali atlikti kai kuriuos notarinius veiksmus, tokius kaip parašo patvirtinimas, įgaliojimai, laikinas testamentas, tų įgaliojimų nė vienas valstybės tarnautojas neturi. Kadangi ne visos savivaldybės yra  pasinaudojusios teise įsteigti seniūnijas, toks teisinis reguliavimas sudaro prielaidas net tos pačios savivaldybės gyventojams turėti nelygias galimybes spręsti vietos reikalus arčiausiai jų esančiame padalinyje“, – argumentavo A. Strelčiūnas.

Šiuo metu Vietos savivaldos įstatymas nenumato prievolės steigti seniūnijas, tik numato tokią galimybę. Kai kuriose savivaldybėse nėra įsteigta nė vienos seniūnijos, kai kuriose savivaldybėse – įsteigtos tik kelios seniūnijos. Seniūnijų nėra įsteigusios Klaipėdos, Panevėžio, Alytaus miestų, Visagino ir Neringos savivaldybės. Po pateikimo parlamentarai balsavo: 51 už, prieš 4, susilaikė 22. Įstatymo pataisoms pritarta. Bendru sutarimu pritarta paskirti šio projekto svarstymą Seimo posėdyje IX (rudens) sesijoje.