Seimo nario Algio Strelčiūno pranešimas: „Seniūnaičiai turėtų būti įtraukti į kasmetinius seniūnų veiklos vertinimus“

Seniūnai yra valstybės tarnautojai, todėl pagal Valstybės tarnybos įstatymą jų metinius tarnybinės veiklos pasiekimus vertina tik jų tiesioginis vadovas, t. y. savivaldybės administracijos direktorius. Mano įsitikinimu, seniūnų, kaip arčiausiai žmonių esančios savivaldos grandies, tarnybinės veiklos vertinime turėtų dalyvauti ir seniūnaičiai.
Seniūnaičiai atlieka svarbią funkciją bendruomenėse. Seniūnaitis iš esmės yra tarpininkas, kuris betarpiškai bendrauja tiek su gyventojais, tiek ir su seniūnu. Vertinant metinius seniūno tarnybinės veiklos rezultatus, seniūnaičių nuomonė užtikrintų daugiau objektyvumo, teisingesnio vertinimo. Vertinimo etape, suteikiant teisę nuomonę pareikšti ir seniūnaičiams, savivaldybės administracijos direktorius turėtų galimybę priimti objektyvesnį sprendimą.
Štai kodėl Seime įregistravau Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo projektą, kuriame siūlau, kad seniūnaičiai turėtų teisę pareikšti savo nuomonę, vertinant seniūnų metinius tarybinės veiklos pasiekimus.
Rengti įstatymo pakeitimo projektą paskatino siekis priartinti vietos bendruomenes prie žemiausios savivaldos grandies atstovų – seniūnų. Įstatymo projekto pagrindinis tikslas – didinti seniūnų atskaitomybę vietos bendruomenėms, taip pat stiprinti vietos bendruomenes, suteikiant seniūnaičiams teisę įvertinti ir išreikšti savo nuomonę apie aptarnaujamos teritorijos seniūno tarnybinės veiklos metinius darbo rezultatus. Seniūnaičių išreikšta nuomonė – rekomendacinio pobūdžio. Tai reiškia, kad ji nėra lemiama, tačiau stipriai prisidėtų prie skaidresnio vertinimo proceso.
Vienas iš įstatymo projekto uždavinių – įtraukti seniūnaičius, kaip bendruomenių išrinktus atstovus, į kasmetinį seniūno tarnybinės veiklos rezultatų vertinimą, taip sudarant galimybę bendruomenėms išreikšti savo nuomonę apie aptarnaujamos seniūnijos gyventojų poreikius ir problemas. Seniūnaičiai turėtų teisę pareikšti savo nuomonę įvertinant, ar seniūnas tinkamai ir efektyviai atstovavo bendruomenių interesams.
Jei Seimas šiam įstatymo projektui pritartų, būtų didinamas tiesioginis seniūnų atskaitingumas seniūnaičiams, o per juos – ir vietos bendruomenėms. Ši vietos savivaldos grandis darosi vis stipresnė ir vis daugiau įtakos turi bendruomenių gyvenime, kadangi jie, būdami arčiausiai žmonių, geriausiai žino jų poreikius. Taip pat, suteikdami seniūnaičiams daugiau teisių prisidėti prie vietos savivaldos procesų, galėtume paskatinti ir šios pareigybės patrauklumą. Dėl viešoje erdvėje esančių įvairių nuomonių apie seniūnaičių veiklą ne visi pasiryžta prisiimti tokią atsakomybę – neva jie neturės sprendimo teisės, eikvos savo laiką ir energiją veikloms, kurios bus niekam neįdomios. Suteikdami jiems daugiau teisių išreikšti savo nuomonę, paskatinsime juos veikti, prisidėti prie vietos savivaldos ir bendruomenių veiklos, nuo kur ir prasideda visi svarbiausi ir reikšmingiausi pokyčiai. Tikiuosi, Seimas pritars vietos bendruomenių stiprinimui ir mano siūlomam įstatymo projektui.
Daugiau skaitykite:
https://www.elta.lt/lt/pranesimai-spaudai/seimo-nario-algio-strelciuno-pranesimas-seniunaiciai-turetu-buti-itraukti-i-kasmetinius-seniunu-veiklos-vertinimus-225557