Vizitas į Lenkiją

Dalijimasis gerąja įstatymų leidybos praktika vietos savivaldos srityje.
Dalykiniai susitikimai su Lenkijos kolegomis – vietos savivaldos ir regioninės politikos komisijos nariais Varšuvoje ir su Varmės ir Mozūrų maršalkomis ir seniūnu.