Ar sąvartynas bus Vilniuje?.. 2014-06-30

Pradinis puslapis  »  Naujienos  »  Darbas Apygardoje  »  Ar sąvartynas bus Vilniuje?..
2014/06/30

Vilniuje, Jočionių g. 13, planuojami statyti Vilniaus regiono apskrities komunalinių atliekų mechaninio biologinio apdorojimo (toliau – MBA) įrenginiai. Viešas susirinkimas dėl visuomenei svarbių statinių ir statinių projektavimo pradžios buvo surengtas birželio 14 dienos šeštadienio rytą, nors Panerių bendruomenės ir Lazdynų bendruomenės savivaldijos atstovai kreipėsi į objekto statytoją UAB „VAATC“, prašydami šį svarbų visuomenei susirinkimą surengti ne poilsio ir, be to, atmintiną Gedulo ir vilties dieną, bet darbo dieną ir numatyti laiką, kuris būtų patogus dirbantiems žmonėms. Deja, pritarimo nesulaukta. Rezultatas buvo akivaizdus – viešo susirinkimo dalyvių absoliučią daugumą sudarė objekto statytojų, rangovų ir projektuotojų atstovai, kurie ir pristatė minėtą projektą vos ne patys sau.

Kodėl MBA įrenginių statybai buvo pasirinkta vieta Jočionių g. 13, Vilniuje? Kodėl pasirinktas Vilnius, o ne kita teritorija, pavyzdžiui, šalia Vilniaus apskrities regioninio sąvartyno? Juk visos komunalinės atliekos, po projekto įgyvendinimo, keliaus į MBA įrenginius. Ar tai ne regioninio sąvartyno perkėlimas iš Kazokiškių į Vilnių?

Šiuo metu Vilniuje neišspręsti buityje susidarančių atliekų atskiro surinkimo klausimai: daugiabučiai namai nėra pakankamai aprūpinti rūšiavimui tinkamais konteineriais, nėra sugalvota kaip sudominti gyventojus rūšiuoti atliekas, todėl ir MBA įrenginiuose bus problematiška iš atliekų srauto atskirti pavojingas atliekas. Reikia, kad gyventojai ir įmonės būtų nuolat informuojamos apie atliekų rūšiavimą. Įgyvendinti šį procesą reikalingas laikas, reikiama informacija ir elementarios žinios. Taip pat būtina tinkama vieta, bet tikrai ne Lietuvos sostinėje.

MBA įrenginiuose atliekos apdorojamos mechaniškai ir biologiškai. Atliekų rūšiavimo metu turi būti atskiriamos tokios įvairios frakcijos kaip: juodieji (magnetiniai) metalai; spalvotieji (nemagnetiniai metalai); popierius ir kartonas; įvairūs plastikai; stiklas, likusios biologiškai skaidžios atliekos apdorojamos biodžiovinimo būdu. Taip pat turi būti užtikrinta bioskaidžios frakcijos higienizacija (galimų patogenų nukenksminimas), kuri taikoma bioskaidžioms atliekoms nebenaudojamoms kaip kurui. Tikimasi pasiekti, kad 2020 metais į sąvartyną galėtų patekti bioskaidžių atliekų iki 25 proc. 2000 metų atliekų kiekio. Šiuo metu bioskaidžios atliekos sudaro kiek daugiau nei 50 procentų. Reikia siekti geresnių ir greičiau įgyvendinamų rodiklių.

Iš vakarų pusės vyraujantys vėjai, dėl MBA įrenginiuose apdorojamų komunalinių atliekų, dar labiau padidins Vilniaus miesto oro taršą. MBA įrenginiai uždaros erdvės, bet komunalinių atliekų pristatymo priemonės – ne. Taršą didins ir aptarnaujančio MBA įrenginius transporto srautas, tai apytikriai 300 sunkvežimių per parą. Be to, padidės automobilių keliamas triukšmas Titnago ir gretimų gatvių gyvenamuosiuose namuose bei transporto kamščiai šioje vietoje. Projektiniuose pasiūlymuose neišspręstas klausimas, kaip bus atskirtos pavojingos atliekos, neįvertintas pavojus virusologiniu, cheminiu, radiaciniu užteršimu, nenumatyta, kur bus kaupiamos atliekos, sutrikus mechaninio biologinio apdorojimo ciklui.

Akivaizdu, kad projekto „Vilniaus regiono apskrities komunalinių atliekų mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiai“ užsakovų pasirinktas Vilniaus Gariūnų pramonės rajonas yra labai viliojantis dėl tinkamos infrastruktūros ir ekonominio naudingumo. Todėl, suinteresuoti tokiomis statybomis asmenys, nepaisydami Vilniaus miesto bendruomenių, Vilniaus regiono bendruomenių Aplinkos komiteto ir gyventojų nuomonės bei neigiamo poveikio sostinės – didžiausio šalies miesto, gyventojų sveikatai, visais įmanomais būdais stengiasi įgyvendinti savo planus. Ar sąvartynas bus Vilniuje?..

Apie Vilniaus apskrities komunalinių atliekų MBA įrenginį trumpai:

  1. Gamykla būtų statoma pramoniniame Vilniaus rajone 7,7 ha sklype.
  2. Projekto vertė 119 mln. Litų ( skelbia spauda)
  3. Bendra projekto vertė 130,8 mln.Lt., iš jų – apie 101 mln. Lt ES lėšų. Likusias lėšas skyrė visos Vilniaus apskrities savivaldybės. (skelbia savivaldybė)
  4. Projektas apims 8 Vilniaus apskrities savivaldybes.
  5. Tikimasi išrūšiuoti iki 80 % šiukšlių.
  6. Į regioninį sąvartyną turėtų patekti ne daugiau kaip 20-25 % nuo bendro atliekų srauto.
  7. MBA gamykla per metus galės išrūšiuoti 250 tūkst. tonų atliekų.