Lopšelio-darželio „Rytas“ ir Sausio 13-osio progimnazijos ekskursijos į Seimą

Šiandien LR Seime lankėsi Lazdynų Vilniaus lopšelis-darželis „Rytas“ ir Vilniaus Sausio 13-osios progimnazija.
Vaikai istorinėje A. M. Brazausko salėje atliko dainą „Nupiešiu Lietuvą“. Spaudos konferencijų salėje susipažino su mano darbotvarke, turėjo galimybę užduoti klausimus apie Seimo darbą, funkcijas ir kt.
Vaikai aplankė visus Seimo rūmus, Sausio 13-osios ir Vitražo galerijas, Kovo 11-osios Akto salę ir kitas istorines Seimo sales, gyvai stebėjo Seimo posėdį.
Tokia pažintinė ekskursija plečia vaikų akiratį ir įtvirtina supratimą apie parlamentarizmą

Lopšelis-darželis „Rytas“ Seime, 2024-03-19