Šv.Jono Bosko parapijos klebono išlydėtuvės

Šiandien atsisveikinome su šv. Jono Bosko parapijos klebonu Massimo Bianco, kuris dešimt metų tarnavo čia. Palinkėjau jam Dievo palaimos ir padėkojau už ilgametį bendradarbiavimą ir draugystę.

Šv. Jono Bosko parapijos klebono išlydėtuvės, 2022-09-04